Produkty Ziemi Wody SłońcaPodwodne skarbymultiwitaminyProdukty roślinnekosmetyki

Artykuły

Pojemniki aluminiowe

Powlekane aluminium puszki powodują, że napoje przechowywane w tych pojemnikach absorbują aluminium. Również piwo oraz napoje bezalkoho­lowe przechowywane w puszkach aluminiowych ab­sorbują niewielkie ilości tego metalu. Lepszym roz­wiązaniem są napoje w butelkach.

Dezodoranty

Wiele dezodorantów, środków przeciw poceniu oraz talków do ciała zawiera wodorochlorek glinu. Glin w tej formie jest łatwo przyswajany przez mózg poprzez układ oddechowy. Preparaty pod prysznic - Wiele popularnych preparatów pod prysznic za­wiera sole glinowe. Badania nie wykazały dotych­czas, jak wiele substancji zawartych w nich absor­buje ciało. Domowej roboty roztwór octu i wódy może z powodzeniem zastąpić produkty dostępne w sklepach.

Dodatki do żywności

Producenci dodają glin do wielu produktów żyw­nościowych. Wszelkie mieszanki ciastek, ciasta mrożone, mąka rosnąca bez drożdży oraz krojony na pla­sterki przetworzony żółty ser-wszystkie te produk­ty zawierają 5-50 mg fosforanu glinowo-sodowego w jednej przeciętnej porcji. Jedna łyżeczka do her­baty proszku do pieczenia zawiera 5-7 mg siarcza­nu glinowego sodu. Różne ilości innych związków glinu zawarte są w spożywczych środkach modyfi­kujących skrobię. Sole trawiące może zawierać je­den z dwóch związków glinu: siarczan amonowy gli­nu lub siarczan potasowy glinu. Jeśli stołujesz się w barach szybkiej obsługi, powinieneś wiedzieć, że przetworzony żółty ser używany do cheeseburgerów zawiera glin, który dodaje się, aby uzyskać efekt dobrze roztopionego sera.

Szampony

Niektóre preparaty przeciwłupieżowe, zawierają krzemian glinowy magnezu. Często wykorzystywa­nym do szamponów składnikiem jest glinowy siar­czan laurylu. Podobnie jak w przypadku innych pro­duktów, zawsze przed nabyciem towaru przeczytaj uważnie etykietę. Obecność niewielkich skrzepów krwi w naczy­niach odżywiających mózg, guz mózgu, niedoczynność tarczycy oraz zaawansowany syfilis - wszyst­kie te zaburzenia mogą wywołać symptomy podob­ne do objawów choroby Alzheimera. Ponadto, prze­ciętna osoba w wieku przekraczającym 65 lat praw­dopodobnie przyjmuje około 8-10 różnych prepa­ratów i środków farmaceutycznych. Oddziaływa­nie leków w połączeniu z ubogą w składniki odżyw­cze dietą bardzo często negatywnie wpływa na lu­dzi nie tylko pod względem fizycznym, ale również umysłowym. Dokładna przyczyna lub przyczyny choroby Al­zheimera nie są znane, ale badania ujawniły kil­ka interesujących wskazówek. Wiele z nich pro­wadzi do niedoboru składników odżywczych. Na przykład ludzie cierpiący na chorobę Alzheimera mają zazwyczaj niski poziom witaminy B12 oraz cynku w organizmie. Witaminy z grupy witamin B odgrywają niezwykle istotną rolę w zdolnościach percepcyjnych organizmu, a wiadomo, że przetwo­rzona żywność, która w sporym stopniu stanowi nasze pożywienie, została pozbawiona wielu waż­nych składników odżywczych. Rozwój plątaniny włókienek nerwowych oraz płytek amyloidowych w mózgu, które są charakterystyczne dla objawów choroby Alzheimera, wiąże się z niedoborem cyn­ku w organizmie. Problemy ze złym wchłanianiem, tak często spotykane u ludzi starszych, sprawia­ją, że są oni bardziej podatni i wrażliwi na nie­dobór składników odżywczych, a alkohol oraz licz­ne leki jeszcze bardziej niszczą ważne witaminy i minerały.

U ludzi cierpiących na chorobę Alzheimera notu­je się także obniżony poziom przeciwutleniaczy ja­kimi są witamina A i E oraz karotenoidy (łącznie z beta-karotenem). Te właśnie składniki odżywcze działają jak akceptory wolnych rodników; ich nie­dobór może narazić komórki mózgu na większe uszkodzenie tlenowe. Ponadto u pacjentów z choro­bą Alzheimera zanotowano także deficyt boru, po­tasu i selenu.

Badania wykazały również związek pomiędzy chorobą Alzheimera i wysokim stężeniem glinu w mózgu. Sekcje zwłok u pacjentów, którzy zmar­li na chorobę Alzheimera ujawniły nadmierne ilości glinu-aluminium w okolicy przysadki oraz w korze mó­zgowej, zewnętrznej warstwie istoty szarej, od­powiedzialnej za wyższe funkcje mózgu. Możli­we, że narażenie na nadmierne ilości glinu-aluminium w organizmie, zwłaszcza w połączeniu z brakiem podstawowych witamin i minerałów, może po­średnio lub bezpośrednio spowodować rozwój choroby Alzheimera.

Aluminium nie jest jedynym metalem łączonym z chorobą Alzheimera. W mózgach ludzi cierpiących na tę chorobę znaleziono wyższe niż normalne stę­żenie bardzo toksycznego metalu - rtęci.

Dla więk­szości uwalnianie rtęci z amalgamatów dentystycz­nych stanowi największe zagrożenie ze strony tego pierwiastka - wykazano bezpośrednią zależność po­między ilością nieorganicznej rtęci w mózgu i licz­bą powierzchni amalgamatu dentystycznego w ja­mie ustnej

Rtęć z tego typu wypełnień dentystycz­nych przenika do tkanek i tam odkłada się w nad­miernych ilościach. Nagromadzenia rtęci, zwłaszcza z amalgamatów dentystycznych, nie można wykluczyć jako głównej przyczyny tej choroby.

<< Poprzednia [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] Następna>>