Produkty Ziemi Wody SłońcaPodwodne skarbymultiwitaminyProdukty roślinnekosmetyki

Artykuły

Światowe i polskie atesty

Witaminki Preparaty Calvita International wytwarzane są przy wykorzystaniu najnowszych technologii, zapewniających najwyższe standardy charakterystyczne dla preparatów farmaceutycznych. Są produkowane w Stanach Zjednoczonych, przez renomowanych producentów suplementów. Diety, pod nadzorem amerykańskiej FDA (agencji do spraw żywności i leków). Certyfikat FDA jest gwarantem bezpieczeństwa zdrowotnego preparatów. Produkcja suplementów, z surowców naturalnego pochodzenia odbywa się zgodnie z normami GMP (Dobrą praktyką produkcyjną), których spełnienie pozwala uzyskać im najwyższą jakość. Przy produkcji niektórych preparatów, zawierających wysokie dawki substancji czynnej zastosowano technologie przedłużonego działania - "timed relase". Zapewnia ona większą skuteczność i stały poziom składnika w organizmie nawet przez 10-18 godzin. Składniki mineralne zawarte w produktach Calvita International występują w postaci związków chelatowych. Co gwarantuje im maksymalne wykorzystanie przez nasz organizm.

Składniki preparatów Calvita International, które wchodzą w skład suplementów oraz suplementy jako całość posiadają wymagane w Polsce zezwolenia Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS). Przykład Polinesian Noni zakwalifikowany jako dietetyczny środek spożywczy.

Zgodnie z decyzją nr GIS-HŻ-4433-D-64/RW/03 Polinesian Noni Liquid kwalifikuje się w Polsce jako Dietetyczny Środek Spożywczy

Obecnie po wejściu do Unii Europejskiej oznakowanie wszystkich preparatów jest zgodne z wymogami polskiego prawodawstwa oraz Unii Europejskiej. Akceptowana przez Instytut Żywności i Żywienia (IŻŻ). Czyli produkt w dawkowaniu jest bezpieczny oraz jego wpływ na organizm. Również może zawierać składniki mineralne, witaminy, zioła lub inne surowce roślinne, enzymy, oleje z ryb i roślin. Winien wytwarzany być w postaci tabletek, pastylek, kapsułek, drażetek lub w płynie.