Produkty Ziemi Wody SłońcaPodwodne skarbymultiwitaminyProdukty roślinnekosmetyki

Artykuły

Choroba Alzheimera


Choroba Alzheimera dotyka 10 % populacji, które przekroczyły sześćdziesiąty piąty rok życia i 50 % ludzi po osiemdziesiątce. Schorzenie to znajduje się na czwartym miejscu w statystykach dotyczących przyczyn zgonów osób po sześćdziesiątce.

Nie dotyczy wyłącznie ludzi starych - zachorować można w wieku 40 lat. Choroba ta została odkryta w 1907 roku przez niemieckiego neurologa Aloisa Alzheimera. Objawia się stopniowym zanikiem funkcji intelektualnych, aż do momentu, kiedy uniemożliwia to choremu prowadzenie normalnego życia i kontaktów z otoczeniem. Początkowo pojawiają się zaburzenia pamięci oraz abstrakcyjnego myślenia. Kolejne symptomy to depresja, zakłócenia orientacji w czasie i przestrzeni, niezdolność koncentracji i wyrażania myśli oraz porozumienia z otoczeniem, utrata kontroli nad pracą jelit i pęcherza, zanik pamięci, zmiany osobowości i coraz poważniejsze zawroty głowy. Śmierć następuje zwykle po upływie pięciu do dziesięciu lat.

Przedłużeniem tego czasu, jest terapia witaminowo-mineralna, oraz oczyszczanie organizmu w tym jelita grubego i wątroby.

Uważana niegdyś za zaburzenie psychiczne, choroba Alzheimera jest w rzeczywistości schorzeniem degeneratywnym (Przyczyną choroby może być podłoże pasożytnicze), które charakteryzuje się określonymi, następującymi po sobie zmianami patologicz­nymi, prowadzącymi do coraz większego upośledzenia funkcji mózgu. Tworzenie nowych zapisów pamięciowych staje się niemożliwe, a odzyskiwanie starych coraz trudniejsze. Dochodzi do uszkodzenia komórek nerwowych. Wiele osób martwi się, że odczuwane kłopoty pamięcią stanowią objaw zbliżającej się choroby Alzheimera. Wielu z nas codziennie zapomina, gdzie położyło klucze - wcale nie musi to oznaczać, że grozi nam choroba Alzheimera. Dobrą ilustracją różnie pomiędzy problemami z pamięcią a chorobą Alzheimera jest następujący przykład:, jeżeli nie pamiętasz, gdzie odłożyłeś okulary, jest to problem z pamięcią, lecz jeśli nie pamiętasz, że nosisz oku­lary, może to być oznaka choroby. Istnieją jednak także inne schorzenia, których symptomy mogą być zbliżone do choroby Alzheimera. Utrata pamięci może być wynikiem miażdżycy tętnic. Także obumieranie komórek nerwowych, któ­re może być spowodowane wieloma różnymi czyn­nikami, może prowadzić do upośledzenia inteligen­cji i pamięci. Sekcje zwłok wykonane na osobach, które zmarły na chorobę Alzheimera ujawniły czterokrotnie większe niż normalnie nagromadzenie glinu w ko­mórkach nerwowych mózgu. Szczególnie wysokie stężenie zaobserwowano w okolicy przysadki, któ­ra odgrywa niezwykle istotną rolę w procesach pa­mięciowych. Na początku 1989 roku brytyjskie czasopismo medyczne „The Lancet" zamieściło wyniki badań: ryzyko zachorowania na Alzheimera było o 50 % wy­ższe w tych regionach Wielkiej Brytanii, gdzie woda pitna zawierała podniesiony poziom glinu. Zagroże­nie ze strony tego pierwiastka wzrasta przy chro­nicznym niedoborze wapnia w organizmie, co może wpłynąć na zmianę sposobu, w jaki ciało wykorzy­stuje minerały, a wynikiem, czego jest większe na­gromadzenie glinu. Chociaż nadal istnieje wiele kontrowersyjnych teorii w kwestii, czy nagromadzenie glinu w neuro­nach stanowi przyczynę lub efekt dysfunkcji neuronalnej, to jednak wierzymy, że najlepiej unikać tego pierwiastka. Dlaczego nie sięgnąć po kolejny prze­wodnik medyczny, a następnie zrobić porządek w swojej spiżarni czy szafce z lekami i usunąć pro­dukty, które zawierają potencjalnie niebezpieczne związki glinu?

Aluminiowe sprzęty do gotowania

Aluminiowe sprzęty do gotowania w znacznym stopniu przyczyniają się do poziomu zawartości glinu w pożywieniu. Według badań Uniwersyteckiego Centrum Medycznego w Cincinnati (USA) korzysta­nie z aluminiowych garnków do gotowania pomido­rów dwukrotnie zwiększa zawartość glinu w tychże pomidorach, od 2 mg do 4 mg na porcję.

Środki zobojętniające kwasy

Środki zobojętniające kwasy zawierają wodoro­tlenek glinu, czyli sól glinową. Jeżeli przyjmujesz środki zobojętniające kwasy, zawsze uważnie czytaj etykiety. Producenci środków zobojętniających kwa­sy, które zawierają glin, muszą umieścić ten pier­wiastek na liście składników. Na rynku dostępnych jest ponad dwadzieścia środków zobojętniających kwasy, które nie zawierają glinu, m. in. Alka-Seltzer i Alka-Mints, tabletki Di-Gel, saszetki Maalox, kap­sułki żelowe Mylanta, tabletki Rolaids, Titralac, czy Tums E-X.

Preparaty przeciwko biegunce

Wiele środków farmaceutycznych przeciwko bie­gunce, sprzedawanych bez recepty, zawiera sole gli­nowe, włączając glinkę kaolinową, krzemian glinowo-magnezowy oraz Attapulgite, w dawkach 100 mg/ ml do 600 mg na tabletkę. Do znanych preparatów zawierających te substancje można zaliczyć Donna-gel, Kaopectate, płyn Pepto-Bismol oraz Rheaban. Produkty zawierające nowsze substancje przeciwko biegunce (Imodium AB i inne) zazwyczaj nie za­wieraj ą glinu.

Buforowa aspiryna

Przy stężeniu 14,4 mg do 88 mg na dawkę bufo­rową aspiryna może stanowić źródło glinu. Jeden z dwóch związków, wodorotlenek glinu lub glikan glinowy można znaleźć w takich lekach jak Arthritis Pain Formuła, Arthritis Strength Bufferin, Cope, czy Yanguish. Podobnie jak wiele innych środków przeciwbólowych, zwyczajna aspiryna nie zawiera glinu.[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] Następna>>