Produkty Ziemi Wody SłońcaPodwodne skarbymultiwitaminyProdukty roślinnekosmetyki

Artykuły

ChorobaCrohn'a

Choroba Crohn'a charakteryzuje się chronicznym i długotrwałym owrzodzenie odcinka lub odcinków przewodu pokarmowego

Owrzodzenie rozprzestrzenia się we wszystkich warstwach ścian jelito-atakuje cały układ trawienny, począwszy od jamy ustnej aż do odbytu, jak również przyległe węzły chłonne. Zaatakowane przez chorobę tkanki goją się pozostawiają blizny, które zwężają przewody trawienne. Schorzenie to nie jest zaraźliwe. Przyczyny choroby wciąż nie są dobrze rozpoznane. Jest to poważniejsza dolegliwość, ponieważ podrażnienie występuje w wyższych partiach przewodu pokarmowego. Jedną z przyczyn mogą być pasożyty jak: motylica (przywrą) wątrobowa i przywrą trzustkowa, które często wędrują w górę jelit. Zazwyczaj towarzyszą im salmonella i Shigella, jak również różne odmiany ameb oraz grzybów. Po­stępowanie jest takie samo - usuń pasożyty i wszystkie polutanty, szczególnie alkohol metylowy pochodzący z napojów gazowanych. Leczenie przewodu pokarmowego prze­biega błyskawicznie i często trwa zaledwie tydzień. Pamiętaj, że infekcja równie szyb­ko powróci w przypadku nieprzestrzegania reżimu gotowania nabiału i higieny rąk. Wiadomo jednak, że alergie pokarmowe zwiększają ryzyko zachorowania i przeciwnie -wyeliminowanie z diety pokarmów będących alergentami pozwala na złagodzenie symptomów. Badania wykazują także, że za rozwój choroby mogą ponosić odpowiedzialność wolne rodniki i pewną rolę odgrywać może również niedobór witamin C i E. symptomy choroby Crohn'a to częste biegunki, bóle w górnej i dolnej części brzucha, gorączka, ból głowy złe wchłanianie pokarmu (prowadzące do niedożywienia), steathorrea (obecność nadmiernej ilości tłuszczów w stolcu - stolce są jasne, rozrzedzone i obfite), apatia oraz utrata apetytu i wagi.

Powtarzające się częste krwawienia mogą doprowadzić do anemii spowodowanej niedoborem żelaza. W przypadku owrzodzonych ścian jelitowych może wywiązać się zapalenie otrzewnej

W okresach natężenia choroby, w jamie ustnej i nosie mogą poją­ce otwarte owrzodzenia. Ze względu na częste biegunki, nudności i pojawiające się ostre bóle i/lub wymioty, osoby dotknięte chorobą zapadają często na jadłowstręt. Czasami choroba Crohn'a może być błędnie zdiagnozowana jako zapalenie wyrostka robaczkowego, ponieważ ból skoncentrowany jest mniej więcej w tym samym ob­szarze.

W wyniku owrzodzenia i zapalenia, u osób cier­piących na chorobę Crohn'a, może pojawić się zwę­żenie, częściowo zatykające jelito. Czasami tworzą się przetoki. Choroba Crohn'a dotyka najczęściej ludzi w wie­ku od lat czternastu do trzydziestu, ale w ostatnich latach odnotowuje się coraz więcej przypadków za­chorowań małych dzieci. Nasilenie choroby może na­stępować w odstępie kilku miesięcy lub kilku lat. Bardzo rzadkie są przypadki, kiedy schorzenie po­jawia się raz lub dwa i więcej nie powraca. Bez od­powiedniego leczenia choroba Crohn'a może przy­nieść niezwykle poważne skutki, zagrażając życiu. Ponadto zwiększa ona dwudziestokrotnie ryzyko za­chorowania na raka.

Choroba Crohn'a przypomina w wielu aspektach wrzodziejące zapalenie okrężnicy. W obu przypad­kach mamy do czynienia z brakiem apetytu, bólem brzucha, ogólnym osłabieniem, utratą wagi, biegun­ką oraz krwawieniem z odbytu. Podstawową różni­cą pomiędzy tymi dwoma schorzeniami jest stopień intensywności, z jaką choroba atakuje ściany jelito­we. W przypadku wrzodziejącego zapalenia okręż­nicy atakowane są tylko błony śluzowe oraz warstwa podśluzówkowa, czyli dwie zewnętrzne warstwy wyściółki jelita. Choroba Crohn'a atakuje także dwie kolejne warstwy - mięśnie oraz znajdującą się pod nimi tkankę łączną. Jak podają zapiski z epoki Hipokratesa i Galena , za pomocą płukania jelit "z bramy Śmierci" może powstać "brama życia". Podobnie jak drzewo pożywia się przez system korzeniowy, tak człowiek musi posiadać dobry system kosmków jelitowych, by zdrowo i w pełni sił wzrastać, aby stawiać czoło burzom życia. Doświadczenie uczy, że prawie żaden człowiek nie posiada idealnie funkcjonującego jelita grubego. Wielu cierpi wobec zniszczonej symbiozy, dysbiozy, zakłócenia naturalnego współżycia pomiędzy bakteriami jelitowymi człowiekiem. Pożywienie jest w większości przypadków zdenaturailzowane, z dużą ilością środków konserwujących i soli metali ciężkich, a ubogie w materiały balastowe. Jest często sztucznie sterylizowane, a więc pozbawione witamin. Bardzo istotnym faktem jest to, że jemy za dużo, za często i o błędnych porach dnia. Nasze życie jest mało aktywne, mamy mało ruchu. Nadużywanie środków farmakologicznych takich jak antybiotyki, sulfonamidy i środki antykoncepcyjne zaburzają równowagę jelitową. Nadużywanie środków wywołujących wypróżnienia prowadzi do osłabienia motoryki jelitowej i dalej do dysbiozy. Używki (kawa, herbata, alkohol) osłabiają florę jelitową. Ważnym czynnikiem jest również obciążenie środowiska, zatrucie solami metali ciężkich.

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] Następna>>